Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Misja SPZOZ:
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży-Sobieskiego

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Bielsko-Biała ul.Sobieskiego 83  tel. 33 8284074-75

Oddział zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w przedziale wiekowym 10-13 rok życia. Zgodnie z systemowym podejściem, terapią i psychoedukacją objęci są również rodzice pacjentów oddziału.

Stosowane są następujące formy i metody diagnozy oraz leczenia:
  • społeczność lecznicza,
  • psychorysunek,
  • psychoterapia grupowa,
  • psychogimnastyka,
  • grupowa psychoedukacja rodziców,
  • badania psychiatryczne i fizykalne,
  • muzykoterapia,
  • terapia zajęciowa,
  • terapia edukacyjna,
  • terapia relaksacyjna.
Ewidentną zaletą pobytu dziecka w oddziale jest to, że nie jest ono w tym czasie izolowane od rodziny i środowiska szkolnego. W związku z tym rodzice coraz chętniej korzystają z tej formy leczenia swoich dzieci.
Z kilkunastoletniej obserwacji wynika, ze tylko znikomy procent pacjentów leczonych w oddziale korzysta ponownie z pomocy Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.