Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Kierownictwo

 

 
 

 Dyrektor Naczelny

 

mgr Lucyna Łagowska

Dyrektora ds. Lecznictwa

 

spec.psych.Grzegorz Wójcik

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

 mgr inż. Adam Kasperek

Główny Księgowy

 

mgr Lucyna Gocal

Lekarz kierujący oddziałem/ Oddział psychiatryczny ogólny

 

spec.psych. Kinga Dziuba

Kierownik PZP ul. Mostowa 1

 

spec.psych.Katarzyna Tarnawa

Kierownik ORUSP ul. Kaszyska 35

 

mgr Anita Zontek-Sajnoga

Kierownik PP i LU ul. Mostowa 1

 

mgr Anna Tomiczek

Naczelna Pielęgniarka

 

mgr Agnieszka Foltyn

 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

 mgr Iwona Malczyk

 

 Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

 Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego

 st. piel. spec. piel. psych. Anna Borowska

  Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

  Oddziału  Rehabilitacji Psychiatrycznej

 lic. piel. spec. piel. psych. Barbara Michnowicz