Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Misja SPZOZ:
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Aktualności

2018-03-26 06:51:20

Życzenia Świąteczne Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim pracownikom oraz pacjentom naszego Szpitala życzenia zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt, wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, smacznego święconego jajka oraz pogody ducha. Dyrektor Naczelny Lucyna Łagowska
2018-02-06 10:38:21

Utworzenie Zespołu Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych – Pacjent gospodarzem

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT . Szczegóły w zakładce Informacje dla Pacjenta: Projekt – „Utworzenie Zespołu Wyjazdowych Sesji Terapeutycznych – Pacjent gospodarzem”