Strona główna SP ZOZ


NFZ Powiat Bielski BIP

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
Misja BCP - Olszówka
Poprawa jakości udzielonych świadczeń, z uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego jako najważniejszego dobra człowieka, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Aktualności

2020-04-03 06:20:31

Wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS – CoV-2

Wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS – CoV-2, którzy w czasie izolacji społecznej potrzebują pomocy. W związku z epidemią koronawirusa uruchomiliśmy telefoniczną pomoc psychologiczną. Osoby doświadczające kryzysu w związku z kwarantanną, izolacją społeczną i potrzebą wsparcia zachęcamy do kontaktu. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy miasta Bielsko – Biała, Powiatu Bielskiego, a także personel medyczny oraz służby zaangażowane w działania związane z pandemią koronawirusa. Pomoc można uzyskać pod nr telefonu: 602 391 719 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Wsparcia udzielać będą psycholodzy i psychoterapeuci z oddziałów dziennych psychiatrycznych.Jest to jeden z dotychczasowych numerów Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego. Dla potrzeb Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego pozostaje nr telefonu: 338118412 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
2020-03-25 11:42:15

INFORMACJA DLA PACJENTÓW i ODWIEDZAJĄCYCH

INFORMACJA DLA PACJENTÓW i ODWIEDZAJĄCYCH Od dnia 09.03.2020r. do odwołania wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (koronawirus) z dniem 16 marca 2020r. do odwołania zawiesza się: zajęcia w oddziałach dziennych psychiatrycznych w BCP – Olszówka na rzecz TELEPORADY. Personel w godzinach pracy oddziałów będzie do dyspozycji pacjentów udzielając porad telefonicznych, a w sytuacjach tego wymagających porady indywidualnej w lokalizacji. O sposobie realizacji terapii pacjenta decyduje terapeuta prowadzący lub zespół terapeutyczny, mając na uwadze potrzeby zdrowotne pacjenta, rejestracja do wszystkich poradni odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie. Wizyty realizowane będą w formie TELEPORADY, w indywidualnych przypadkach w lokalizacji, jeśli lekarz zdecyduje o takiej konieczności. Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny pracuje udzielając informacji telefonicznie i pocztą elektroniczną. Terapie grupowe w poradniach uzależnień zastępuje się TELEPORADĄ lub w uzasadnionych przypadkach poradą indywidualną w lokalizacji, w Oddziałach Psychiatryczny Ogólny, Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych wstrzymują przepustki oraz wolne wyjścia z oddziałów. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.